Bảng giá E-catalog mũi khoan từ hợp kim Unifast, Magbroach

Bảng giá E-catalog mũi khoan từ hợp kim Unifast, Magbroach
Để dễ dàng hơn trong việc mua bán và trao đổi sản phẩm, Cơ Khí Ai xin đưa ra bảng giá niêm yết cũng như Catalog cho sản phẩm mũi khoan từ hợp kim TCT thương hiệu Unifast Magbroach tính trong thời điểm hiện tại.

Bảng giá mũi khoan từ hợp kim Unifast, Magbroach

1Mũi khoan từ hợp kim TCT ф12mm400,000500,000
2Mũi khoan từ hợp kim TCT ф13mm400,000500,000
3Mũi khoan từ hợp kim TCT ф14mm400,000500,000
4Mũi khoan từ hợp kim TCT ф15mm400,000500,000
5Mũi khoan từ hợp kim TCT ф16mm400,000500,000
6Mũi khoan từ hợp kim TCT ф17mm400,000500,000
7Mũi khoan từ hợp kim TCT ф18mm400,000500,000
8Mũi khoan từ hợp kim TCT ф19mm400,000500,000
9Mũi khoan từ hợp kim TCT ф20mm400,000500,000
10Mũi khoan từ hợp kim TCT ф21mm400,000500,000
11Mũi khoan từ hợp kim TCT ф22mm400,000500,000
12Mũi khoan từ hợp kim TCT ф23mm410,000520,000
13Mũi khoan từ hợp kim TCT ф24mm410,000520,000
14Mũi khoan từ hợp kim TCT ф25mm410,000520,000
15Mũi khoan từ hợp kim TCT ф26mm450,000560,000
16Mũi khoan từ hợp kim TCT ф27mm450,000560,000
17Mũi khoan từ hợp kim TCT ф28mm450,000560,000
18Mũi khoan từ hợp kim TCT ф29mm450,000560,000
19Mũi khoan từ hợp kim TCT ф30mm450,000560,000
20Mũi khoan từ hợp kim TCT ф31mm510,000680,000
21Mũi khoan từ hợp kim TCT ф32mm510,000680,000
22Mũi khoan từ hợp kim TCT ф33mm510,000680,000
23Mũi khoan từ hợp kim TCT ф34mm510,000680,000
24Mũi khoan từ hợp kim TCT ф35mm510,000680,000
25Mũi khoan từ hợp kim TCT ф36mm530,000765,000
26Mũi khoan từ hợp kim TCT ф37mm530,000765,000
27Mũi khoan từ hợp kim TCT ф38mm530,000765,000
28Mũi khoan từ hợp kim TCT ф39mm530,000765,000
29Mũi khoan từ hợp kim TCT ф40mm530,000765,000
30Mũi khoan từ hợp kim TCT ф41mm700,000910,000
31Mũi khoan từ hợp kim TCT ф42mm700,000910,000
32Mũi khoan từ hợp kim TCT ф43mm700,000910,000
33Mũi khoan từ hợp kim TCT ф44mm700,000910,000
34Mũi khoan từ hợp kim TCT ф45mm700,000910,000
35Mũi khoan từ hợp kim TCT ф46mm800,0001,050,000
36Mũi khoan từ hợp kim TCT ф47mm800,0001,050,000
37Mũi khoan từ hợp kim TCT ф48mm800,0001,050,000
38Mũi khoan từ hợp kim TCT ф49mm800,0001,050,000
39Mũi khoan từ hợp kim TCT ф50mm800,0001,050,000
40Mũi khoan từ hợp kim TCT ф51mm900,0001,180,000
41Mũi khoan từ hợp kim TCT ф52mm900,0001,180,000
42Mũi khoan từ hợp kim TCT ф53mm900,0001,180,000
43Mũi khoan từ hợp kim TCT ф54mm900,0001,180,000
44Mũi khoan từ hợp kim TCT ф55mm900,0001,180,000
45Mũi khoan từ hợp kim TCT ф56mm1,000,0001,350,000
46Mũi khoan từ hợp kim TCT ф57mm1,000,0001,350,000
47Mũi khoan từ hợp kim TCT ф58mm1,000,0001,350,000
48Mũi khoan từ hợp kim TCT ф59mm1,000,0001,350,000
49Mũi khoan từ hợp kim TCT ф60mm1,000,0001,350,000
50Mũi khoan từ hợp kim TCT ф61mm1,140,0001,490,000
51Mũi khoan từ hợp kim TCT ф62mm1,140,0001,490,000
52Mũi khoan từ hợp kim TCT ф63mm1,140,0001,490,000
53Mũi khoan từ hợp kim TCT ф64mm1,140,0001,490,000
54Mũi khoan từ hợp kim TCT ф65mm1,140,0001,490,000
55Mũi khoan từ hợp kim TCT ф70mm 2,600,000
56Mũi khoan từ hợp kim TCT ф75mm 3,000,000
57Mũi khoan từ hợp kim TCT ф80mm 3,200,000
58Mũi khoan từ hợp kim TCT ф85mm 3,400,000
59Mũi khoan từ hợp kim TCT ф90mm 3,500,000
60Mũi khoan từ hợp kim TCT ф95mm 3,600,000
61Mũi khoan từ hợp kim TCT ф100mm 3,700,000
62Ty định tâm 6mm cho mũi khoan từ phi 12 đến 17mm100,000100,000
63Ty định tâm 8mm cho mũi khoan từ phi 18 đến 100mm100,000100,000
 

Giá trên chưa bao gồm VAT và cước vận chuyển. Hỗ trợ vận chuyển với đơn hàng trên 5 mũi. Khách hàng có thể mua hàng theo 3 hình thức sau.

E-catalog mũi khoan từ hợp kim Unifast, Magbroach

Catalog mũi khoan từ hợp kim Unifast

Catalog mũi khoan từ hợp kim Unifast

 

Đang xem: Bảng giá E-catalog mũi khoan từ hợp kim Unifast, Magbroach

Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.