Bảng giá E-Catalog mũi khoan từ thép gió HSS

Bảng giá E-Catalog mũi khoan từ thép gió HSS
Để dễ dàng hơn trong việc mua bán và trao đổi sản phẩm, Cơ Khí Ai xin đưa ra bảng giá niêm yết cũng như Catalog cho sản phẩm mũi khoan từ thép gió thương hiệu UnifastMagbroach tính trong thời điểm hiện tại.

Bảng giá mũi khoan từ thép gió HSS hiệu Unifast, Magbroach

STTMŨI KHOAN TỪ THÉP GIÓ (HSS )
HIỆU hoặc UNIFAST
 KHOAN SÂU 25MM  KHOAN SÂU 50MM 
1Mũi khoan từ thép gió HSS ф12mm210,000280,000
2Mũi khoan từ thép gió HSS ф13mm210,000280,000
3Mũi khoan từ thép gió HSS ф14mm210,000310,000
4Mũi khoan từ thép gió HSS ф15mm210,000310,000
5Mũi khoan từ thép gió HSS ф16mm240,000330,000
6Mũi khoan từ thép gió HSS ф17mm240,000330,000
7Mũi khoan từ thép gió HSS ф18mm240,000360,000
8Mũi khoan từ thép gió HSS ф19mm240,000360,000
9Mũi khoan từ thép gió HSS ф20mm260,000400,000
10Mũi khoan từ thép gió HSS ф21mm260,000400,000
11Mũi khoan từ thép gió HSS ф22mm270,000440,000
12Mũi khoan từ thép gió HSS ф23mm300,000440,000
13Mũi khoan từ thép gió HSS ф24mm310,000480,000
14Mũi khoan từ thép gió HSS ф25mm320,000480,000
15Mũi khoan từ thép gió HSS ф26mm345,000500,000
16Mũi khoan từ thép gió HSS ф27mm340,000520,000
17Mũi khoan từ thép gió HSS ф28mm360,000530,000
18Mũi khoan từ thép gió HSS ф29mm380,000540,000
19Mũi khoan từ thép gió HSS ф30mm390,000560,000
20Mũi khoan từ thép gió HSS ф31mm410,000580,000
21Mũi khoan từ thép gió HSS ф32mm425,000600,000
22Mũi khoan từ thép gió HSS ф33mm430,000620,000
23Mũi khoan từ thép gió HSS ф34mm520,000660,000
24Mũi khoan từ thép gió HSS ф35mm520,000670,000
25Mũi khoan từ thép gió HSS ф36mm550,000690,000
26Mũi khoan từ thép gió HSS ф37mm560,000720,000
27Mũi khoan từ thép gió HSS ф38mm570,000740,000
28Mũi khoan từ thép gió HSS ф39mm580,000760,000
29Mũi khoan từ thép gió HSS ф40mm590,000770,000
30Mũi khoan từ thép gió HSS ф41mm600,000790,000
31Mũi khoan từ thép gió HSS ф42mm650,000800,000
32Mũi khoan từ thép gió HSS ф43mm670,000820,000
33Mũi khoan từ thép gió HSS ф44mm690,000840,000
34Mũi khoan từ thép gió HSS ф45mm700,000850,000
35Mũi khoan từ thép gió HSS ф46mm730,000900,000
36Mũi khoan từ thép gió HSS ф47mm770,000950,000
37Mũi khoan từ thép gió HSS ф48mm800,000990,000
38Mũi khoan từ thép gió HSS ф49mm820,0001,000,000
39Mũi khoan từ thép gió HSS ф50mm830,0001,030,000
40Mũi khoan từ thép gió HSS ф51mm850,0001,120,000
41Mũi khoan từ thép gió HSS ф52mm880,0001,130,000
42Mũi khoan từ thép gió HSS ф53mm890,0001,150,000
43Mũi khoan từ thép gió HSS ф54mm900,0001,190,000
44Mũi khoan từ thép gió HSS ф55mm920,0001,200,000
45Mũi khoan từ thép gió HSS ф56mm940,0001,290,000
46Mũi khoan từ thép gió HSS ф57mm960,0001,300,000
47Mũi khoan từ thép gió HSS ф58mm980,0001,330,000
48Mũi khoan từ thép gió HSS ф59mm1,000,0001,380,000
49Mũi khoan từ thép gió HSS ф60mm1,030,0001,400,000
50Mũi khoan từ thép gió HSS ф61mm1,100,0001,460,000
51Mũi khoan từ thép gió HSS ф62mm1,160,0001,500,000
52Mũi khoan từ thép gió HSS ф63mm1,200,0001,550,000
53Mũi khoan từ thép gió HSS ф64mm1,250,0001,590,000
54Mũi khoan từ thép gió HSS ф65mm1,295,0001,620,000
 
Giá trên chưa bao gồm VAT và cước vận chuyển. Hỗ trợ vận chuyển với đơn hàng trên 5 mũi. Khách hàng có thể mua hàng theo 3 hình thức sau.

E-Catalog mũi khoan từ thép gió HSS 

Catalog mũi khoan từ thép gió magbroach

 

Đang xem: Bảng giá E-Catalog mũi khoan từ thép gió HSS

Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.