Bảng giá E-catalog mũi khoét Unifast

Bảng giá E-catalog mũi khoét Unifast
Để dễ dàng hơn trong việc mua bán và trao đổi sản phẩm, Cơ Khí Ai xin đưa ra bảng giá niêm yết cũng như Catalog cho sản phẩm mũi khoét hợp kim thương hiệu Unifast tính trong thời điểm hiện tại.
 

Bảng giá mũi khoét Unifast

 
TTTên Sản phẩmMã SPGiá TTTên Sản phẩmMã SPGiá
1Mũi khoét lỗ Unifast D14MCT-14280,000 35Mũi khoét lỗ Unifast D48MCT-48480,000
2Mũi khoét lỗ Unifast D15MCT-15280,000 36Mũi khoét lỗ Unifast D49MCT-49490,000
3Mũi khoét lỗ Unifast D16MCT-16300,000 37Mũi khoét lỗ Unifast D50MCT-50490,000
4Mũi khoét lỗ Unifast D17MCT-17310,000 38Mũi khoét lỗ Unifast D51MCT-51600,000
5Mũi khoét lỗ Unifast D18MCT-18330,000 39Mũi khoét lỗ Unifast D52MCT-52610,000
6Mũi khoét lỗ Unifast D19MCT-19340,000 40Mũi khoét lỗ Unifast D53MCT-53610,000
7Mũi khoét lỗ Unifast D20MCT-20340,000 41Mũi khoét lỗ Unifast D54MCT-54630,000
8Mũi khoét lỗ Unifast D21MCT-21340,000 42Mũi khoét lỗ Unifast D55MCT-55630,000
9Mũi khoét lỗ Unifast D22MCT-22340,000 43Mũi khoét lỗ Unifast D56MCT-56670,000
10Mũi khoét lỗ Unifast D23MCT-23340,000 44Mũi khoét lỗ Unifast D57MCT-57690,000
11Mũi khoét lỗ Unifast D24MCT-24345,000 45Mũi khoét lỗ Unifast D58MCT-58695,000
12Mũi khoét lỗ Unifast D25MCT-25345,000 46Mũi khoét lỗ Unifast D59MCT-59700,000
13Mũi khoét lỗ Unifast D26MCT-26345,000 47Mũi khoét lỗ Unifast D60MCT-60715,000
14Mũi khoét lỗ Unifast D27MCT-27345,000 48Mũi khoét lỗ Unifast D61MCT-61750,000
15Mũi khoét lỗ Unifast D28MCT-28345,000 49Mũi khoét lỗ Unifast D62MCT-62755,000
16Mũi khoét lỗ Unifast D29MCT-29355,000 50Mũi khoét lỗ Unifast D63MCT-63755,000
17Mũi khoét lỗ Unifast D30MCT-30355,000 51Mũi khoét lỗ Unifast D64MCT-64800,000
18Mũi khoét lỗ Unifast D31MCT-31360,000 52Mũi khoét lỗ Unifast D65MCT-65835,000
19Mũi khoét lỗ Unifast D32MCT-32365,000 53Mũi khoét lỗ Unifast D66MCT-66835,000
20Mũi khoét lỗ Unifast D33MCT-33365,000 54Mũi khoét lỗ Unifast D67MCT-67835,000
21Mũi khoét lỗ Unifast D34MCT-34395,000 55Mũi khoét lỗ Unifast D68MCT-68840,000
22Mũi khoét lỗ Unifast D35MCT-35400,000 56Mũi khoét lỗ Unifast D69MCT-69860,000
23Mũi khoét lỗ Unifast D36MCT-36400,000 57Mũi khoét lỗ Unifast D70MCT-70880,000
24Mũi khoét lỗ Unifast D37MCT-37400,000 58Mũi khoét lỗ Unifast D75MCT-75985,000
25Mũi khoét lỗ Unifast D38MCT-38415,000 59Mũi khoét lỗ Unifast D76MCT-761,000,000
26Mũi khoét lỗ Unifast D39MCT-39415,000 60Mũi khoét lỗ Unifast D80MCT-801,120,000
27Mũi khoét lỗ Unifast D40MCT-40430,000 61Mũi khoét lỗ Unifast D85MCT-851,130,000
28Mũi khoét lỗ Unifast D41MCT-41440,000 62Mũi khoét lỗ Unifast D90MCT-901,300,000
29Mũi khoét lỗ Unifast D42MCT-42440,000 63Mũi khoét lỗ Unifast D95MCT-951,550,000
30Mũi khoét lỗ Unifast D43MCT-43440,000 64Mũi khoét lỗ Unifast 100MCT-1001,700,000
31Mũi khoét lỗ Unifast D44MCT-44450,000 65Mũi khoét lỗ Unifast 105MCT-1051,750,000
32Mũi khoét lỗ Unifast D45MCT-45460,000 66Mũi khoét lỗ Unifast 110MCT-1101,800,000
33Mũi khoét lỗ Unifast D46MCT-46480,000 67Mũi khoét lỗ Unifast 114MCT-1141,850,000
34Mũi khoét lỗ Unifast D47MCT-47480,000 68Mũi khoét lỗ Unifast 120MCT-1202,300,000
     69Mũi khoét lỗ Unifast 130MCT-1302,400,000
     70Mũi khoét lỗ Unifast 140MCT-1402,700,000
     71Mũi khoét lỗ Unifast 150MCT-1502,900,000

Giá trên chưa bao gồm VAT và cước vận chuyển. Hỗ trợ vận chuyển với đơn hàng trên 5 mũi. Khách hàng có thể mua hàng theo 3 hình thức sau.
 

E-catalog mũi khoét hợp kim Unifast

Đang xem: Bảng giá E-catalog mũi khoét Unifast

Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.