Cách chọn ty định tâm cho mũi khoan từ

Ty định tâm hay còn gọi là cây định tâm, cây chống tâm là dụng cụ thường đi kèm với mũi khoan từ, có nhiệm vụ giúp người dùng xác định chính xác tâm của lỗ khoan. Ngoài ra ty định tâm còn giúp đẩy phôi ra ngoài và dẫn nước làm làm giải nhiệt cho mũi khoan.

ty định tâm (cây chống tâm) gắn mũi khoan từ

Ty định tâm có nhiều kích thước khác nhau dùng để gắn cho nhiều loại mũi khoan từ khác nhau. Dưới đây là bẳng tra cứu kích thước ty định tâm của 2 loại mũi khoan sâu 35mm và 50mm.

MŨI KHOAN TỪ UNIFAST LOẠI KHOAN SÂU 35MM

CodeĐường kínhKhoan sâuLỗ tyChiều dàiĐuôi
TCT 12x35Ø12mm35mmØ6mm74mm3/4"
TCT 13x35Ø13mm35mmØ6mm74mm3/4"
TCT 14x35Ø14mm35mmØ6mm74mm3/4"
TCT 15x35Ø15mm35mmØ6mm74mm3/4"
TCT 16x35Ø16mm35mmØ6mm74mm3/4"
TCT 17x35Ø17mm35mmØ6mm74mm3/4"
TCT 18x35Ø18mm35mmØ8mm74mm3/4"
TCT 19x35Ø19mm35mmØ8mm74mm3/4"
..................
TCT 64x35Ø64mm35mmØ8mm74mm3/4"
TCT 65x35Ø65mm35mmØ8mm74mm1-1/4"
TCT 66x35Ø66mm35mmØ8mm74mm1-1/4"
..................
TCT 99x35Ø99mm35mmØ8mm74mm1-1/4"
TCT 100x35Ø100mm35mmØ8mm74mm1-1/4"

 

MŨI KHOAN TỪ UNIFAST LOẠI KHOAN SÂU 50MM

CodeĐường kínhKhoan sâuLỗ TyChiều dàiĐuôi
TCT 12x50Ø12mm50mmØ6mm92mm3/4"
TCT 13x50Ø13mm50mmØ6mm92mm3/4"
TCT 14x50Ø14mm50mmØ6mm92mm3/4"
TCT 15x50Ø15mm50mmØ6mm92mm3/4"
TCT 16x50Ø16mm50mmØ6mm92mm3/4"
TCT 17x50Ø17mm50mmØ6mm92mm3/4"
TCT 18x50Ø18mm50mmØ8mm92mm3/4"
TCT 19x50Ø19mm50mmØ8mm92mm3/4"
..................
TCT 64x50Ø64mm50mmØ8mm92mm3/4"
TCT 65x50Ø65mm50mmØ8mm92mm1-1/4"
..................
TCT 99x50Ø99mm50mmØ8mm92mm1-1/4"
TCT 100x50Ø100mm50mmØ8mm92mm1-1/4"