Mua kèm Deal Sốc - Mua để nhận quà 🎁

Mua kèm Deal Sốc - Mua để nhận quà 🎁

Mua kèm deal sốc

Chương trình mua kèm deal sốc tại Cơ Khí Ai là chương trình giảm giá đặc biệt từ 5 đến 10% cho các nhóm phụ kiện khi mua kèm máy. Ví dụ như:
% giảm sẽ tùy vào số lượng sản phẩm trên đơn hàng. Chi tiết sẽ được trao đổi trực tiếp với nhân viên bán hàng.

Mua để nhận quà

Chương trình mua để nhận quà tại Cơ Khí Ai có nhiều lựa chọn áp dụng với nhiều nhóm sản phẩm khác nhau như.
  • Mua máy khoan từ tặng mũi định tâm
  • Mua 10 mũi khoan từ tặng 1 mũi định tâm
  • Mua máy taro cần kèm bàn làm việc giảm 500K
  • Mua máy khoan, máy taro đứng kèm đầu khoan taro nhiều mũi giảm 500K...
 

Đang xem: Mua kèm Deal Sốc - Mua để nhận quà 🎁

Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.