0918752082 - Email - congtycokhiai@gmail.com

Hình thức thanh toán

Để tiện lợi cho nhu cầu thanh toán của quý khách, sau đây là phương thức thanh toán của chúng tôi:

Công ty TNHH cơ khí AI chấp nhận các hình thức thanh toán bằng tiền mặt (với những đơn hàng có giá trị thấp hơn 20,000,000 VND) hoặc chuyển khoản (với những đơn hàng có giá trị lớn hơn 20,000,000 VND) theo đúng quy định của luật thuế.

Công ty TNHH cơ khí AI xuất hóa đơn VAT cho tất cả các đơn đặt hàng theo qui định của luật pháp. Quý khách hàng vui lòng thanh toán đầy đủ giá tri đơn hàng đã bao gồm VAT trong mọi trường hợp.

Tài khoản công ty:
- Tên tài khoản: Công ty TNHH Cơ Khí AI
- Số tài khoản: 0381000611201
- Tại ngân hàng Vietcombank
- CN Thủ Đức 

Copyright © 2021 CƠ KHÍ AI. Powered by Haravan.